Välkommen!

DUSTEX är ett ekologiskt miljöanpassat bindemedel för obelagda vägar tillverkat av lignin, en förnyelsebar råvara. Dammbindning av grusvägar med DUSTEX kan indelas i tre grupper. Förebyggande dammbehandling utföres tidigt på året innan vägarna torkat upp, momentan dammbehandling sker på hårda dammande ytor eller som dammbindemedel för att minska emission av PM10 och PM2 partiklar. DUSTEX-stabilisering av ett gruslager ökar bärigheten och minskar tjälskadorna.

Agent för DUSTEX i Sverige är Contractor Trading AB i Tavelsjö.
Tel: 090-100 590, e-post: info@contractortrading.se.