Skip to main content

Användning av Dustex

När de fina partiklarna i väggruset försvinner minskas friktionen och vi får en väg med sämre trafiksäkerhet. Damm ger också dålig sikt.

Genom att binda dammet får vi en grusväg som kräver mindre underhåll, ger bättre vägekonomi och reducerar dammproblem. Dustex ger både en effektiv och mycket miljövänlig bindning av grus och damm på alla typer av grusvägar, cykelvägar och trottoarer, grusbanor och idrottsplatser. Utöver minskade dammproblem får grusvägen ett starkt övre lager som hjälper till att öka trafiksäkerheten. Tillförs Dustex under flera år skapas ett solitt lager – även på djupet. På så vis reduceras tjällyftningsproblem till ett minimum.

PRODUKTDATABLAD