Skip to main content

Dammbindning av grusväg

Dammbindning bör utföras så tidigt på våren som möjligt för att utnyttja fuktigheten i vägen.

1. Vägen bör allra först rivas och hyvlas upp ordentligt, helst med isriv på bladet för att riva upp gruset så bra som möjligt.

2. Därefter sprids Dustex på vägen enligt de rekommenderade mängderna, utspätt med dubbelt så mycket vatten som Dustex (1:2).

• Väg upp till 3,5 m bredd: 2,0 ton (1600 liter) per km

• Väg upp till 4,0 m bredd: 2,3 ton (1850 liter) per km

• Väg upp till 4,5 m bredd: 2,6 ton (2100 liter) per km

• Väg upp till 5,0 m bredd: 2,9 ton (2300 liter) per km

• Väg upp till 5,5 m bredd: 3,1 ton (2500 liter) per km

• Väg upp till 6,0 m bredd: 3,4 ton (2700 liter) per km

Denna doseringsmängd gäller koncentrerad produkt (50 %). Genom att blanda med dubbelt så mycket vatten får man rätt mängd vätska och en lösning redo för användning.

På nygrusade vägar rekommenderas det att man lägger till ytterligare 15 %. För att få ett bra resultat är man beroende av att gruskvaliteten på vägen är tillfredsställande. Gruskvaliteten bör vara på kornstorlek 0,12 och måste innehålla en del finstoft. Det rekommenderas att göra ett grustest om du är osäker på kvaliteten. Om vägen är mycket torr kan man vattna den. Dustex sugs då lättare ned i vägen och du får ett bättre resultat. Vid mycket torr väg får man eventuellt också ökad avrinning.