Skip to main content

Inblandning med väghyvel

Om det ska läggas ett lager Dustex på vägen bör inte arbetet ske senare än i augusti på grund av fuktigheten och möjligheterna för torkning och härdning av vägen.

1. ​Den befintliga vägbanan rivs upp med hyvel så att ytan blir lucker. Mängden Dustex som läggs på vägen ska vara 1 l per m2.

2. Lägg på ca 5 cm väggrus (företrädesvis kornstorlek 0,12 till grusvägen och 0,18 för stabilisering innan beläggning). Mängden Dustex som läggs på vägen ska vara 2 l per m2. Bäst inblandning av Dustex i vägen får man om väghyveln sprider ut det i rader lite fram och tillbaka.

3. Repetera samma behandling som under punkt 2. Vägen jämnas ut med väghyvel. Se till att detta görs på ett sådant sätt att tjockleken på massan inte ändras, dvs. med lätt hyvling.

4. Valsning med liten vibration.

5. Tills sist utvärderas vägens skick – om vägen inte är helt mättad med Dustex appliceras ett tunt lager av Dustex utspätt med dubbelt så mycket vatten som Dustex (1:2). Om vägen är övermättad med Dustex kan man överväga att lägga på ett tunt lager grus.