Skip to main content

Stabilisering med fräs

Om det ska läggas ett lager Dustex på vägen bör inte arbetet ske senare än i augusti på grund av fuktigheten och möjligheterna för torkning och härdning av vägen.

FÖR FRÄSNING SOM SKA KROSSA STEN ELLER FAST YTA:

1. Fräs först vägen: Rekommenderat fräsdjup är 12-15 cm. Undersök väggrunden och hur djupt gruslagret är för att få en bild av vägens skick. Tillför lite grus vid behov. Fräsning bör ske i torrt väder, så att vägen inte är för fuktig vid tillförseln av Dustex, och så att den får rätt mängd Dustex omedelbart.

2. Innan påläggning av Dustex jämnas vägen till med en väghyvel med bladet på tvären, så att det bildas gruskanter på vägrenarna. På så vis får man Dustexen att stanna på vägen.

3. Därefter fräses Dustex ned i vägen. Rekommenderad mängd Dustex är 5-6 l per m2 på ett fräsdjup på 12-15 cm. Påläggning av Dustex bör ske på så kort avstånd från fräsen som möjligt. Dustexen blandas med fräsen in i vägen på samma djup som tidigare.

4. Vägen jämnas ut med väghyvel. Se till att detta görs på ett sådant sätt att tjockleken på den frästa massan inte ändras, dvs. med lätt hyvling. Därefter valsning med liten vibration.

5. Tills sist utvärderas vägens skick – om vägen inte är helt mättad med Dustex appliceras ett tunt lager av Dustex utspätt med dubbelt så mycket vatten som Dustex (1:2). Om vägen är övermättad med Dustex kan man överväga att lägga på ett tunt lager grus.

FÖR FRÄS SOM BLANDAR/FRÄSER DUSTEX IN I VÄGGRUSET:

1. Innan påläggning av Dustex jämnas vägen till med en väghyvel med bladet på tvären, så att det bildas gruskanter på vägrenarna. På så vis får man Dustexen att stanna på vägen. Det är viktigt att vägytan är lös, så att Dustexen sugs ordentligt ned i vägen.

2. Därefter fräses Dustex ned i vägen. Rekommenderad mängd Dustex vid ett fräsdjup på 12-15 cm är 5-6 l per m2. Vid ett fräsdjup på 8-10 cm rekommenderas ca 4 l Dustex per m2. Påläggning av Dustex bör ske på så kort avstånd från fräsen som möjligt. Dustexen blandas in i vägen med fräsen.

3. Vägen jämnas ut med väghyvel. Se till att detta görs på ett sådant sätt att tjockleken på den frästa massan inte ändras, dvs. med lätt hyvling. Därefter valsning med liten vibration.

4. Tills sist utvärderas vägens skick – om vägen inte är helt mättad med Dustex appliceras ett tunt lager av Dustex utspätt med dubbelt så mycket vatten som Dustex (1:2). Om vägen är övermättad med Dustex kan man överväga att lägga på ett tunt lager grus.