Skip to main content

Dammbindning

När de fina partiklarna i väggruset försvinner minskas friktionen och vi får en väg med sämre trafiksäkerhet. Damm ger också dålig sikt.

Genom att binda dammet får vi en grusväg som kräver mindre underhåll, ger bättre vägekonomi och reducerar dammproblem.

Dustex ger både en effektiv och mycket miljövänlig bindning av grus och damm på alla typer av grusvägar, cykelvägar och trottoarer, grusbanor och idrottsplatser.

NATURLIGT BINDEMEDEL

  • Ofarligt för människor och djur
  • Ej allergiframkallande
  • Inte irriterande för hud eller ögon
  • har ingen negativ inverkan på vegetationen
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Avger inga skadliga nedbrytningsprodukter
  • Orsakar inte korrosion