Skip to main content

Djupstabiliserande

Genom att tillsätta DUSTEX 10-20 cm under det övre lagret på en grusväg uppnås en betydande grad av djupstabilisering. Grusvägen klarar betydligt större belastning och problem med tjällyftning minimeras. Inblandning av Dustex i vägen bör göras med fräsning.

Flera projekt har genomförts i samarbete mellan SINTEF, Borregaard, Vegdirektoratet och Statens Vegvesen, med goda resultat. DUSTEX kan användas med stor fördel för djupstabilisering när grusvägar ska uppgraderas med ett fast ytlager.

Milda och fuktiga vintrar är bland annat utmanande för transporten av timmer på skogsvägar. Djupstabilisering av skogsvägar med Dustex ger ökad kapacitet och en effektivare timmertransport.